Máy tiện dọc cột đôi

 • C5225 Máy tiện đứng thông thường với cột đôi

  C5225 Máy tiện đứng thông thường với cột đôi

  Máy nặng này là máy tiện dọc cột đôi.
  Dùng cho các dụng cụ cắt thép và cacbua tốc độ cao.
  Được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau gia công bề mặt hình trụ bên trong và bên ngoài, bề mặt hình nón, tạo rãnh và các kim loại đen khác, kim loại màu và một số bộ phận phi kim loại thô, hoàn thiện.

 • Máy tiện dọc cột đôi hạng nặng C5240

  Máy tiện dọc cột đôi hạng nặng C5240

  Máy nặng này là máy tiện dọc cột đôi.
  Dùng cho các dụng cụ cắt thép và cacbua tốc độ cao.
  Được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau gia công bề mặt hình trụ bên trong và bên ngoài, bề mặt hình nón, tạo rãnh và các kim loại đen khác, kim loại màu và một số bộ phận phi kim loại thô, hoàn thiện.

 • Máy tiện tiện dọc cột đôi C5250

  Máy tiện tiện dọc cột đôi C5250

  Máy nặng này là máy tiện dọc cột đôi.
  Dùng cho các dụng cụ cắt thép và cacbua tốc độ cao.
  Được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau gia công bề mặt hình trụ bên trong và bên ngoài, bề mặt hình nón, tạo rãnh và các kim loại đen khác, kim loại màu và một số bộ phận phi kim loại thô, hoàn thiện.

 • C5263 Máy tiện thẳng đứng hạng nặng cho mặt bích

  C5263 Máy tiện thẳng đứng hạng nặng cho mặt bích

  Máy nặng này là máy tiện dọc cột đôi.
  Dùng cho các dụng cụ cắt thép và cacbua tốc độ cao.
  Được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau gia công bề mặt hình trụ bên trong và bên ngoài, bề mặt hình nón, tạo rãnh và các kim loại đen khác, kim loại màu và một số bộ phận phi kim loại thô, hoàn thiện.

 • C5280 Máy tiện dọc cột kim loại đôi có độ cứng cao để bán

  C5280 Máy tiện dọc cột kim loại đôi có độ cứng cao để bán

  Máy nặng này là máy tiện dọc cột đôi.
  Dùng cho các dụng cụ cắt thép và cacbua tốc độ cao.
  Được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau gia công bề mặt hình trụ bên trong và bên ngoài, bề mặt hình nón, tạo rãnh và các kim loại đen khác, kim loại màu và một số bộ phận phi kim loại thô, hoàn thiện.

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi